Buku Baru Terbit : Jalan Pintas Meraih Hidayah | 40 Prinsip Agama


Harga : RM 44.00
Mukasurat : 295
Terbitan : Pelima Media Sdn Bhd

Kitab al-Arba'in fi Ushul ad-Din Merupakan karya agung Imam al-Ghazali selepas Ihya' Ulumiddin.

Hidayah Allah merupakan sumber kebaikan, keamanan, kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa hidayah, malang dan meranalah insan kerana terpisah dan terpinggir dari jalan kebenaran. Hidayah perlu dijemput untuk diraih dan dipelihara dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, iltizam yang tiada terkalahkan. Firman Allah :
" Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya, Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. "
al-Ankabut : 69

Isi kandungan :

Bahagian Pertama : 10 Prinsip Ilmu
 • Prinsip pertama : Zat
 • Prinsip kedua : Penyucian
 • Prinsip ketiga : Kuasa
 • Prinsip keempat : Ilmu
 • Prinsip kelima : Kehendak
 • Prinsip keenam : Maha Mendengar dan Maha Melihat
 • Prinsip ketujuh : Maha berfirman
 • Prinsip kelapan : Tentang Perbuatan-perbuatan
 • Prinsip kesembilan : Hari Akhirat
 • Prinsip kesepuluh : Kenabian
 • Tentang kitab-kitab yang dianjurkan untuk dipelajari berkenaan akidah

Bahagian Kedua : 10 Prinsip Amal Lahiriah

 • Prinsip pertama : Solat
 • Prinsip kedua : Zakat dan Sedekah
 • Prinsip ketiga : Puasa
 • Prinsip keempat Haji
 • Prinsip kelima : Membaca al-Quran
 • Prinsip keenam : Berzikir kepada Allah Stiap Masa
 • Prinsip ketujuh : Mencari (rezeki) yang Halal
 • Prinsip kelapan : Menegakkan Hak-hak Kaum Muslim dan Pergaulan Baik dengan Mereka
 • Prinsip kesembilan : Amr bil-Makruf dan Nayl anil-Munkar
 • Prinsip kesepuluh : Mengikut Sunnah
 • Penutup : Tentang Urutan Wirid dan Memerhatikan Sepuluh Masalah

Bahagian Ketiga : Membersihkan Hati dari Akhlak yang Tercela

 • Prinsip pertama : Banyak Makan
 • Prinsip kedua : Banyak Berbicara
 • Prinsip ketiga : Marah
 • Prinsip keempat : Hasad
 • Prinsip kelima : Kedekut dan Mencintai Harta
 • Prinsip keenam : Gila Pangkat
 • Prinsip ketujuh : Cinta Dunia
 • Prinsip kelapan : Sombong
 • Prinsip kesembilan Bangga Diri
 • Prinsip kesepuluh : Riya
 • Penutup Tentang Seluruh Akhlak dan Tempat-tempat penipuan di dalamnya

Bahagian Keempat : Tentang 10 Prinsip Akhlak Terpuji

 • Prinsip pertama : Taubat
 • Prinsip kedua : Khauf (takut)
 • Prinsip ketiga : Zuhud
 • Prinsip keempat : Sabar
 • Prinsip kelima : Syukur
 • Prinsip keenam : Ikhlas dan Benar
 • Prinsip ketujuh : Tawakal
 • Prinsip kelapan : Cinta
 • Prinsip kesembilan : Reda dengan Ketentuan Allah
 • Prinsip kesepuluh : Mengingati Mati dan Hakikatnya serta Bahagian-bahagian yang Bersifat Rohaniah
 • Penutup Tentang Bimbingan Jiwa

0 comments:

Post a Comment